Visie:

Visie Sport
Sportverenigingen vormen een belangrijk schakel in onze samenleving. Diverse doelgroepen zijn direct of indirect betrokken bij een sportvereniging. Naast dat het een positieve invloed heeft op de gezondheid, vormen verenigingen een belangrijke schakel in onze samenleving.

Het in stand houden van buitensportaccommodaties vraagt veel van de verenigingen en betrokken partijen. Voor de bestuurders, beheerders en de gebruikers is het belangrijk grip te hebben op de kosten, kwaliteit en continuïteit. Het is de kunst om de juiste balans te vinden tussen de verschillende belangen. Daarvoor moeten goede keuzes gemaakt worden. Samen kijken we naar een oplossingsgerichte, praktische en doelmatige aanpak om de gewenste kwaliteit en functionaliteit te bereiken en te behouden.

Visie Groen
In een veranderende maatschappij krijgt het groen om ons heen een steeds belangrijke functie. De wereld veranderd steeds sneller en voor ons gevoel moeten we steeds meer met minder tijd. Het groen daarentegen is tijdloos en zorgt voor rust. Groen is om te recreëren, groen is om in te spelen, groen om in weg te dromen, groen ter verfraaiing, kortom: Groen staat centraal in onze samenleving. Het is een uitdaging en samenspel om de beleving van het groen nog waardevoller te maken. Daarvoor moeten goede keuzes gemaakt worden. Samen kijken we naar een oplossingsgerichte, praktische en doelmatige aanpak om de gewenste kwaliteit en functionaliteit van het groen te bereiken en te behouden.

Wie zijn wij:

Schoppers Sport & Groen is een initiatief van Marnix Schoppers. Als ingenieur in het land en watermanagement met een groene achtergrond en werkervaring is hij bij veel groengerelateerde projecten betrokken geweest. Daarnaast heeft de passie voor sport en gras er toe geleid dat hij het fieldmanagement in alle facetten tot uitvoering brengt.

Hij heeft Schoppers Sport & Groen opgericht uit de overtuiging dat er behoefte is aan een onderneming met een brede kennis van groen. Dicht bij de klant staan, aantoonbare meerwaarde leveren, niet voor u maar samen met u werken, zijn voor hem belangrijke uitgangspunten. Voor meer informatie over zijn achtergrond en werkervaring verwijzen wij naar zijn linked-in pagina.

Samenwerking:

Marnix Schoppers gelooft in kennisdeling en samenwerking. Hiervoor werken wij samen met partners met groene vingers, ingenieurs en non-profit organisaties. Spreekt bovenstaande u aan en bent u actief in de groene wereld, sport of andere gerelateerde zaken, dan kunt u gerust contact met ons opnemen om de mogelijkheden van samenwerking te bespreken.