Het groen heeft in de openbare ruimte een belangrijke functie. Door de dynamiek van de samenleving en de toenemende druk op ruimte, moeten we steeds creatiever worden met het groen in de openbare ruimte.parkvalkenberg_website[1]

Daarnaast komen steeds meer bezuinigingsopdrachten te liggen bij de overheid, ook hierdoor moeten er creatieve oplossingen worden gevonden in aanleg en beheer van het groen in de openbare ruimte.

Schoppers sport & groen is een onafhankelijke onderneming dat ondersteuning verleend op het gebied van het groen. De ondersteuning geven wij op alle facetten en is gericht de wensen van de klant. Samen kijken we naar een oplossingsgerichte, praktische en doelmatige aanpak om de gewenste kwaliteit en functionaliteit te bereiken en te behouden.

Wij werken niet voor u, maar samen met u.

Diensten:

  • Beleidsvorming en ondersteuning
  • Ontwerp
  • Beheerplan
  • Bestekken en ramingen
  • Burgerparticipatie
  • Onderhoud- en beleidsplannen
  • Afsluiten van aanleg- en onderhoudscontracten
  • Uitvoering, begeleiding en toezicht
  • Presentaties
  • Projectmanagement