Sportverenigingen vormen een belangrijke schakel in onze samenleving. Diverse doelgroepen zijn direct of indirect betrokken bij een sportvereniging. Naast dat het een positieve invloed heeft op de gezondheid, vormen verenigingen een belangrijke schakel in onze samenleving.

SAMSUNGHet in stand houden van buitensportaccommodaties vraagt veel van de verenigingen en betrokken partijen. Voor de bestuurders, beheerders en de gebruikers is het belangrijk grip te hebben op de kosten, kwaliteit en continuïteit. Het is de kunst om de juiste balans te vinden tussen de verschillende belangen. Daarvoor moeten goede keuzes gemaakt worden.

Schoppers sport & groen is een onafhankelijke onderneming dat ondersteuning verleend op het gebied van buitensportaccommodaties en sportvelden. De ondersteuning geven wij op alle facetten in de buitensportaccommodaties is gericht de wensen van de klant. Samen kijken we naar een oplossingsgerichte, praktische en doelmatige aanpak om de gewenste kwaliteit en functionaliteit te bereiken en te behouden.

Schoppers sport & groen heeft jarenlange ervaring op het gebied van buitensportaccommodaties. Naast ervaring vanuit de beheersfunctie is er ook ervaring vanuit de gebruiksfunctie. We spreken beide talen waardoor verschillende belangen bij elkaar komen tot een gezamenlijk belang.

Wij werken niet voor u, maar samen met u.

Voor de volgende diensten kunt u ons benaderen:

 • Nulmeting
 • Onderhoudsplan
 • Ontwerp
 • Beheersplan
 • Bemestingsadvies
 • Onderhoudscontracten
 • Trainingen en opleidingen
 • Begeleiding, uitvoering en toezicht
 • Bestrijding ziekten en plagen
 • Presentaties
 • Projectmanagement